beta version

Examen specialitate toamna 2012

22/08/2012
Ministerul Sanatatii organizeaza in data de 18 octombrie 2012 examen pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist.

Publicatia de examen privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist.

Ministerul Sanatatii organizeaza la data de 18 octombrie 2012 examen pentru obtinerea titlului de specialist, cu exceptia specialitatii anestezie si terapie intensiva pentru care examenul se organizeaza la data de 29 septembrie 2012.

La acest examen se pot prezenta:

  • Medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, inclusiv cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, confirmate in rezidentiat, care la data de 31 decembrie 2012 incheie stagiul de pregatire (inclusiv audierea cursurilor-conferinta), conform curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate;
  • Medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, inclusiv cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, confirmate in rezidentiat, care au incheiat stagiul de pregatire si nu au sustinut acest examen sau nu l-au promovat in sesiunile anterioare.
    Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.18/2009, privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in termen de maximum 5 ani de la data incheierii programului de pregatire.
  • Medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sanatatii, pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati si care la data de 31 decembrie 2012, incheie stagiul de pregatire in noua specialitate;
  • Medicii, medicii dentisti si farmacistii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si care finalizeaza acesta pregatire pana la data de 31 decembrie 2012*);

La acest examen se mai pot prezenta in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr.18/2009, pe baza recomandarii coordonatorului de rezidentiat, si rezidentii/specialistii aflati la pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa, care incheie stagiul de pregatire in perioada 1 ianuarie-31 martie 2013.

Pentru aceasta categorie de candidati, confirmarea ca specialist se va face cu data de intai a lunii urmatoare finalizarii stagiului de pregatire, pe baza adeverintei eliberata de unitatea angajatoare pentru rezidenti, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflati la pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa, din care sa rezulte efectuarea integrala a pregatirii de specialitate.
Examenul se va desfasura in centre universitare medicale care asigura pregatirea pentru toate modulele teoretice si baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice din curriculumul de pregatire, cu exceptia specialitatii medicina de urgenta pentru care examenul se va desfasura numai in centrele universitare Bucuresti si Targu Mures si a specialitati anestezie si terapie intensiva pentru care proba scrisa a examenului se va sustine numai in centrul universitar Bucuresti.

Pentru sustinerea examenului de specialist rezidentii pot opta pentru unul din centrele universitare in care au efectuat pregatirea.
Tematicile dupa care se vor desfasura examenele in aceasta sesiune au fost publicate in “Viata Medicala” incepand cu nr. 10/9 martie 2001, cu exceptia specialitatilor:
Alergologie si imunologie clinica aprobata in luna martie 2012 si publicata pe site-ul Ministerului Sanatatii, Anatomie patologica- aprobata in anul 2011 si publicata pe site-ul Ministerului Sanatatii, Chirurgie orala si maxilo-faciala si chirurgie dento-alveolara – revizuite si publicate in “Viata Medicala” in iulie 2009, endocrinologie publicata in „Viata Medicala” nr.4/25 ian.2002, farmacie clinica si laborator farmaceutic, revizuite si publicate in „Viata Medicala” nr.37/14 sept.2007, Radiologie si imagistica medicala – revizuita si publicata in “Viata Medicala” nr. 45/7 nov.2003 si ortopedie pediatrica revizuita si publicata in „Viata Medicala” nr.21/27 mai 2005.
Pentru specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca examenul se va desfasura dupa tematica aprobata in anul 2009.
Medicii rezidenti confirmati in specialitatea otorinolaringologie vor sustine examenul dupa tematicile publicate in anul 1993.

Pentru specialitatile: endodontie, parodontologie si protetica dentara tematicile au fost aprobate in anul 2012 si sunt postate pe site-ul Ministerului Sanatatii (acceseaza AICI)

1. Pentru toate specialitatile cu exceptia ATI si Medicina de urgenta Examenul de specialist are urmatoarele probe:
a) proba scrisa, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecarei specialitati, cu durata de trei ore( cu exceptia specialitatilor medicina de urgenta si anestezie si terapie intensiva);
b) probe clinice/practice.
Candidatul se confirma specialist daca promoveaza cu minim nota 7,00 fiecare proba a examenului.
2. Pentru specialitatea medicina de urgenta examenul are urmatoarele probe:
a).proba scrisa;
b).proba clinica orala;
c).proba clinica practica in care sa se utilizeze simulatorul
Proba scrisa va fi reprezentata de un test grila cu 250 de intrebari/raspunsuri pe durata a 4 ore.
Proba clinica orala si cea practica vor fi impartite in mai multe componente cu respectarea tematicii de specialitate, respectiv medicala, chirurgicala, adulti, pediatrie etc.
Candidatul se confirma specialist daca promoveaza cu minim nota 7,00 fiecare proba a examenului.
3. Pentru specialitatea anestezie si terapie intensiva: (testul A si testul B) cu 120 de intrebari cu raspunsuri multiple, la alegere.
Fiecare test are 60 intrebari, dureaza 2 ore si se sustine dupa testele-grila elaborate de catre Societatea Europeana de Anestezie.
Nota probelor clinice/practice pentru promovare este de minim 7,00.
Nota minima pentru obtinerea si a Diplomei Europene in Anestezie si Terapie Intensiva este punctajul minim european pentru proba scrisa, stabilit de catre Societatea Europeana de Anestezie .

INSCRIERI

Medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti din reteaua de asistenta medicala, vor depune dosarele de inscriere la directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie, in perioada 3-19 septembrie 2012, inclusiv.
Cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, precum si specialistii aflati la a doua specialitate in regim cu taxa, vor depune dosarele de inscriere tot in perioada 3-19 septembrie 2012, la sediul Ministerului Sanatatii din str. George Vraca, nr.9, sector 1, Bucuresti.
Medicii, medicii dentisti si farmacisti, care au efectuat specializare prin Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului vor depune dosarele de inscriere in perioada 3-19 septembrie 2012 inclusiv, la sediul Ministerului Sanatatii din str.Cristian Popisteanu, nr.1-3 , sector 1, Bucuresti.
Pentru specialitatea anestezie si terapie intensiva dosarele de inscriere se depun la Ministerul Sanatatii sediul din str.George Vraca, nr. 9, Bucuresti in perioada 30 august-10 septembrie 2012, inclusiv.
Tabelele nominale cu candidatii inscrisi, vor fi transmise de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie, pana la data de 21 septembrie 2012, pe adresa de e-mail examene@ms.ro
Tabelele originale cu candidatii, insotite de adresa cu semnaturi si discheta se vor transmite prin posta pana la data de 24 septembrie 2012, pe adresa Ministerului Sanatatii, str.George Vraca, nr.9, Bucuresti.
1. Pentru toate specialitatile cu exceptia ATI:
Arondarea numerica a candidatilor pe centre universitare medicale va fi comunicata prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica noutati/concursuri, in data de 2 octombrie 2012.
Listele cu candidatii admisi, pe centre universitare si specialitati, precum si presedintii comisiilor de examen, locul si data de prezentare a candidatilor, se vor afisa pe site-ul www.ms.ro , la rubrica noutati/concursuri, in data de 15 octombrie 2012.
2. Pentru specialitatea anestezie si terapie intensiva – Arondarea candidatilor pe centre universitare medicale va fi comunicata prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica noutati/concursuri, in data de 18 septembrie 2012, iar listele cu candidatii admisi se vor afisa pe acelasi site la data de 25 septembrie 2012.

Dosarul de inscriere va cuprinde:

• cerere de inscriere in care se vor mentiona: specialitatea, centrele universitare in care s-a efectuat pregatirea si centrul universitar in care se doreste sa se sustina examenul, precum si un telefon de contact;
• copie xerox dupa buletinul de identitate/cartea de identitate;
• copie xerox dupa diploma de medic, medic dentist sau farmacist;
• copii xerox ale documentelor care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie etc.), daca este cazul:
• xerocopia carnetului de rezident din care sa reiasa absolvirea cu note a tuturor colocviilor in urma stagiilor obligatorii efectuate;
• xerocopii ale stagiilor de pregatire cu calificativ, pentru medicii aflati la cea de a doua specialitate in regim cu taxa, care nu au carnet de rezident;
• adeverinta eliberata de unitatea sanitara in care este incadrat rezidentul, din care sa reiasa tipul contractului individual de munca (pe perioada determinata sau nedeterminata), numarul Ordinului de confirmare in rezidentiat, vechimea ca medic rezident si data incheierii pregatirii. Pentru rezidentii serie nov.
2006 confirmati in specialiati cu durata de 6 ani, data finalizarii va fi 31 dec.2012 sau dupa caz 15 ian.2013 in functie de modul de plata in prima luna de stagiu (ianuarie 2007). In cazul celor care au primit integral drepturile banesti in ianuarie 2007, perioada 1-15 ianuarie 2007 va fi considerata ca parte din stagiul de baza si consemnat ca atare in carnetul de rezident.
• Pentru medicii aflati la cea de a doua specialitate in regim cu taxa, adeverinta de finalizare a pregatirii in specialitate va fi eliberata de coordonatorul in specialitate.
• Recomandarea coordonatorului de rezidentiat (numai pentru cei care incheie pregatirea in perioada 1 ianuarie-31 martie 2013)
• medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti care au efectuat diferite perioade de stagii in strainatate in specialitatea in care au fost confirmati, vor anexa si aprobarea Ministerului Sanatatii de recunoastere a acestor stagii**)
• chitanta de plata taxei de 450 lei, achitata prin mandat postal in contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB ( Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti) beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa:
str. Cristian Popisteanu Nr 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024. La locul pentru corespondenta se va mentiona „Taxa examen specialist”.
• xerocopii ce atesta achitarea sumelor aferente pregatirii pentru medicii aflati la cea de a doua specialitate in regim cu taxa;
Rezidentii care din motive obiective, dupa sustinerea examenului de specialist, intrerup pregatirea, au obligatia de a informa in scris Ministerul Sanatatii, asupra situatiei survenite, in vederea confirmarii ca specialist dupa completarea pregatirii.
Rezidentilor care nu se prezinta la examen (cu exceptia celor care au aprobarea Ministerului Sanatatii de prelungire a stagiului de rezidentiat) sau nu promoveaza examenul de specialist, le inceteaza stagiul de pregatire in rezidentiat la finalizarea pregatirii.
Detaliile privind organizarea si desfasurarea probei scrise, in vederea obtinerii si a Diplomei Europene in Anestezie si Terapie Intensiva, pot fi consultate pe site-ul www.ms.ro
_______________________________________________________
*) cetatenii straini vor prezenta aprobarea MECTS privind inscrierea la stagiul de specializare, documente privind specializarea efectuata, copie legalizata a diplomei de licenta si dupa caz documente privind schimbarea numelui ( daca este cazul-certificat casatorie, divort, etc.)
**) in cazul in care nu exista aceasta aprobare, dosarele vor fi depuse la Ministerul Sanatatii (Str.Cristian Popisteanu, nr.1-3, sector1, Bucuresti) pana la data de 19 septembrie 2012, inclusiv, (cu exceptia specialitatii anestezie si terapie intensiva, pentru care se pot depune dosare pana la data de 10 septembrie 2012, inclusiv) si vor fi insotite de copiile documentelor originale si traducerea legalizata in limba romana din care sa reiasa stagiile de pregatire efectuate in strainatate, precum si de avizul comisiei de specialitate a MS privind recunoasterea acestor stagii.

Ne intereseaza parerea ta

denta 2014